Oferta

Bogate doświadczenie w prowadzeniu mediacji pozwala nam na zaoferowanie wysokiej jakości usług:

Mediacje rodzinne są pomocne w przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami, rodzicami a dziećmi, bądź między rodzeństwem. Ale mogą także wspierać proces uzyskania porozumienia pomiędzy dalszymi członkami rodziny (kuzyni, siostrzeńcy, bratankowie, opiekunowie prawni itp.).

Mediacje szkolne i rówieśnicze skupiają się głównie na pomocy dzieciom poddanym procesowi edukacji szkolnej. W szczególnych przypadkach mogą także dotyczyć rozmów pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) a kadrą nauczycielską.

Mediacje gospodarcze stanowią proces wsparcia osób niemogących dojść do porozumienia w relacjach biznesowych.